Integration

Payius levererar sina tjänster till Er som kund och Partner, där dubbel säkerhet alltid skall gälla. 2 personer skall alltid ha kunskap och kännedom om en lösning och i vissa fall kan 2 terminaler ha sitt värde istället för att enbart förlita sig på en enda.

Allt handlar om att ha lösningar som är pålitliga och om olyckan skulle vara framme, skall det gå snabbt att komma igång igen.

Support och administration är inget som någon vill ha för mycket av och därför är vi öppna för att diskutera lösningar som ger trygghet och minimalt med support – det gynnar bägge parter!

Här rekommenderar vi alla kunder att alltid använda iMerchantConnet (iMC) som är ett statistik- och rapportverktyg för Dig som är Redovisare, Controller eller har behov av rapporter, löpande. Det går även att integrera med filer, till t ex. det ordinarie systemet, affärssystem, servicebyrå eller annat. Fråga oss, om Ni vill veta mer.

Telefon

+46 31 78 80 680

E-post
info@payius.com